Algemene voorwaarden lessen, workshops en behandelingen bij Stanza.

Elke deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen en welbevinden in de les/workshop/ behandeling.
 Tussentijdse absentie of beëindiging van de les/workshop/behandeling geeft geen recht op ontslag van betaling of restitutie of vermindering van het betaalde bedrag.
Alle lessen/workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname.
In geval van annulering van de les/workshop door Stanza wordt door Stanza het betaalde bedrag volledig teruggestort.
Stanza sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de les/ behandeling of workshop locatie. Voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
Stanza is niet aansprakelijk voor de medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan de les/workshop/behandeling. De docent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke materiële, lichamelijke en/of geestelijke schade.